Nieuwtjes
Scouting EOS/St.Hubertus
Scout worden

Geschiedenis

Toen in 1910 de padvindersbeweging vanuit Engeland naar Nederland overgewaaid kwam, stond de Rooms Katholieke kerk daar zeer kritisch tegenover. De padvinderij was voor de katholieke kinderen taboe. In het begin van de jaren twintig kwam de kentering. De padvinderij werd door de bisschoppen goedgekeurd. Overal in het land schoten de R.K.-padvindersgroepen als paddestoelen uit de grond.

In Terneuzen staken een aantal enthousiastelingen in 1936 de koppen bij elkaar. Dit leidde in de loop van 1937 tot de oprichting van de R.K. Verkennersbeweging onder leiding van kapelaan Eusebius Bruinsma. De verkenners zetten regelmatig hun beste beentje voor bij officiele gelegenheden zoals processies, openingen ed.

De Tweede Wereld oorlog wierp ook haar schaduw over het Zeeuws Vlaamse stadje. De padvinderij werd al snel verboden door de duitse bezetters. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ondergronds hield de R.K. Verkennersbeweging – ondertussen St-Hubertusgroep geheten – niet op te bestaan.

Al snel na de bevrijding hervatte men de activiteiten en op 25 november 1944 kwam de eerste na-oorlogse groep weer bij elkaar. Het geheel stond onder de bezielende leiding van Theo de Kock, Herman van Leeuwen en Richard van Damme. Tevens werd er een welpenhorde gestart door Annie en Bep Boerbooms met daarbij Jose van Puyvelde. In januari 1945 gingen deze dames al op cursus in Hulst. Later (1946) aangevuld met Erna Ververs.

De zomerkampen van de welpen werden gehouden – op de fiets – bij boer Pateer bij de Kraag. Gewoon in het hooi slapen.

De St-Hubertusgroep had zijn hoofdkwartier in het Patronaatsgebouw in het Pastorsbos in de Terneuzense binnenstad. In het Pastorsbos en bij het Staalfabriekje werd veel gespeeld. De St-Hubertusgroep bestond in 1945 uit welpen, verkenners en voortrekkers. De welpen zaten onder het podium in het patronaatsgebouw. Een plek waar je amper kon staan als volwassene.

In 1947 is een deel van de leiding met het district naar de Wereld-Jamboree in Parijs geweest, dat was een geweldige ervaring.

Door het vertrek van kapelaan Bruinsma en een aantal leiders heeft de groep in de periode 1947/48 op een laag pitje gedraaid. Door de komst van Eugene de Groene als hopman werd er weer nieuw leven in de groep geblazen. De groep groeide en vond een nieuw onderkomen in een nissenhut bij de Heilige Familieschool.

De St-Hubertusgroep draaide goed en de jaarlijkse hoogtepunten waren het zomerkamp, de St-Joris viering en het feest van de patroonheilige St-Hubertus.

Rond 1954 hebben we ook nog een zeeverkennersgroep gehad. Dit onder leiding van schipper Pieters. Na zijn vertrek is het nog een poosje doorgegaan onder Jo van der Sneppen.

In 1960 gingen de verkenners op kamp naar “De Blikken” in Teteringen. In het plaatselijke bos vonden ze een boomstronk die de naam Flodder kreeg en de groepsmascotte werd. Flodder is eind jaren zeventig “overleden” maar leeft nog steeds voort in het groepsblad met dezelfde naam.

De nissenhut werd opgevolgd door een houten gebouwtje dat op dezelfde plaats gebouwd werd en kreeg de naam ’t Weitje. Hopman en groepsleider de Groene vertrok in 1963 en werd opgevolgd door Henk Verbrugge. Moeilijke jaren.
Oa. financieel moest er het een en ander rechtgetrokken worden. In 1964 werd de zeeverkenners opgedoekt en boten werden overgenomen door de Doormangroep.
De volgende speltak startte in 1968. Dit waren de Rowans, voor jongens van 15 t/m 18 jaar. Daarvoor waren er altijd voortrekkers geweest.

Enkele jaren later vertrok de St-Hubertusgroep vanuit de binnenstad naar het nieuwe onderkomen aan de Zuiderparklaan, eveneens ’t Weitje geheten.
In 1977 werd het 25-jarig bestaan van de groep gevierd. Een rekensommetje voert ons terug naar 1948. Latere onderzoeken leverde het jaar 1937 op als oprichtingsjaar.

De St-Hubertusgroep houd van verbouwingen en in 1980 is het gebouw uitgebreid met een nieuwe rowanruimte. In 1987 werd voor de verandering nog maar eens besloten om iets te bouwen. Deze keer werd het een opslagmagazijn van 8 bij 4 meter. Henk Verbrugge vond dat in 1983 de tijd gekomen was om, na bijna 20 dienstjaren, ruimte te maken voor Edy Engels.

In 1986 is onze jongste speltak: de bevers, van start gegaan. In 1987 werd het 50-jarig bestaan gevierd, met een reunie en een familie-weekend. Op dit moment hadden we bevers, welpen, verkenners en rowans.
Met de bevers kwamen de meisjes bij ons in de groep, dit is namelijk een gemengde speltak. Maar waar moesten ze na de bevers naartoe? De EOS-groep was er altijd voor de meisjes, maar liep in 1988 niet meer zo lekker. Uiteindelijk na intensieve samenwerking en besprekingen was een fusie het resultaat. De naam van de groep luidt: EOS/St-Hubertusgroep. Onze wortels moesten bewaard blijven!

Al spoedig bleek onze bouwdrift voldoening te vinden in een verdubbeling van ons gebouw: achter ’t Weitje. Voor elke speltak – inclusief de bevers – was er nu een speltakruimte: ideaal.

De toenmalige welpenleiding vond in een nieuw spelaanbod van Scouting Nederland een nieuwe uitdaging: de welpen werden verruild voor de Esta’s. End of Akela. Edy Engels is in 1988 opgevolgd door Rudie Eggermont, die eigenlijk al afscheid wilde nemen. Uiteindelijk in januari 1993 is deze zware taak overgenomen door Rudi van de Vijver.

Nog vermeldenswaard is 1994: de verkenners en de gipa’s zijn naar de Euro-Jamboree in Dronten geweest. Een soort voorloper van de Wereld-Jamboree in 1995. Bij deze laatste zijn een aantal rowans en leiders ook actief geweest. Als groep hebben we na de Jamboree opgetreden als Home-Hospitality-adres voor zo’n 37 australische scouts.
Daaruit bestaan nog steeds diverse overzeese vriendschappen. Die zelfs met een vakantie bevestigd worden!

In 1997 bestonden we 60 jaar en hebben we dit gevierd met een Reunie en een uniek familieweekend in de zuidelijke Braakmanbossen. Hierbij traden ook nog – na een heerlijke barbeque – artiesten op: Rudie Eggermont met het enige echte groepslied: “Hé man, ik ben een scoutingfan, ja je hoort het goed…” En de Belgische scoutingband… die een perfecte sfeer met vele decibels in het rustige bos uitstrooiden.

In 1997 was tevens het groepszomerkamp te Wiltz.
In 2000 heeft een groot deel van de groep (gipa’s / verkenners / sherpa’s en rowans) meegedaan met de Nationale Jamboree in Dronten. Na diverse financiële acties hebben we 10 dagen doorgebracht in Jamboree-sfeer. Weer eens iets anders. Na deze Jamboree hebben we nog een aantal dagen Home Hospitality gegeven aan een echte meisjesgroep (sherpa-leeftijd) uit Engeland (Sheffield). Diverse vriendschappen zijn hierdoor ontstaan. Waarbij ook de rowans leuke contacten gelegd hebben.

2002 was het jaar van het 65-jarig bestaan. Met een Jubileumdag (Luchtballon-tickets konden er gewonnen worden!), groepskamp in Wiltz en een watermiddag in het zwembad een teken dat we nog steeds een actieve groep zijn.

2003

2004:
• Per 1 januari heeft Jacco Locht het groepsvoorzitterschap van Rudy van de Vijver overgenomen.
• Het jaar waarin we het nieuwe plafond in de nieuwbouw hebben verwezenlijkt. Met flinke donaties van DOW en de Rabobank kunnen we dit jaar het plafond en de CV vervangen. Diverse andere ARBO-zaken zijn gedaan door de werkploeg en andere vrijwillligers.
• Edie Engels heeft wegens drukke werkzaamheden het stichtings voorzittersschap doorgegeven aan Maurice van Asten.
• De Gipa’s en Sherpa’s doen mee aan de Nationale Jamboree in Boxtel: een evenement van formaat! Check de foto’s!
• Marcel van Waes heeft per 1 september het groepssecretariaat overgenomen van John Lourens.
• John neemt ledenadministratie over van Koos Dijkens. Akela – het landelijk internet gestuurde ledenbestand – komt weer terug in onze groep!
• En … Marisca (vele jaren een vertrouwd gezicht binnen onze leiding en bestuur) is getrouwd! Op 17 september heeft dit plaatsgevonden. Natuurlijk onder begeleiding van een delegatie uit Terneuzen. Zie foto’s op ons fotologboek.
• We starten het nieuwe seizoen 2004/2005 ook met een ledenwerf-actie voor de Bevers en de Esta’s. En een leidingwerfactie voor de Gipa’s / Verkenners en Bevers.
• Beverleidingteam is wegens omstandigheden aardig geslonken. Ook het ledenaantal gaat naar beneden. Gelukkig nemen uiteindelijk Caroll en Sandra (met begeleiding van enkele ex-leiding) het stokje weer over.

2005:
• Januari 2005: op dit moment hebben we in totaal zo’n 116 jeugdleden. Niet slecht. Al kan het bij een aantal speltakken iets beter. We moeten zorgen dat we een stevige basis houden. Weer wat aan ledenwerving doen. En dat onder begeleiding van zo’n 33 man leiding: netjes. Dit allemaal onder assistentie van een werk- en poets- en oud-papierploeg gaan we er weer tegenaan!
• Bevers start onder nieuwe leiding van Caroll en Sandra weer positief op. De speltak loopt weer.
• Scout-JVK is voor de 15e keer georganiseerd in de zomervakantie. Thema was dit keer Circus.
• Wat verschuiving van leiding na de zomervakantie: Marcel naar de rowanleiding (teamleider) / Jacco naar de verkennersleiding (teamleider) / Hennie naar de sherpa’s. Ook heel positief dat diverse sherpa’s en rowans doorstromen naar de leiding. We hebben volle leidingteams. Ook de bevers is weer goed bezet.
• We starten het nieuwe seizoen 2005/2006 met een ledenwerf-actie. Vrij goed verlopen. Alleen bij de Esta’s en de verkenners hebben we nog wat meer leden nodig.
• Op 8 oktober was er voor het eerst de Scoutshop (via de Scoutshopmobiel) aanwezig in Terneuzen. Goed gelopen. Volgend jaar weer.
• Kerstbomen zijn er ook weer zelf gezaagd en uitgespit: niet zo’n groot succes als vorig jaar -> maar toch weer een mooie actie.
• Stichtingsbestuur komt in december eindelijk weer bij elkaar: mede door nieuwe leden gaan we er weer tegenaan. Is even stil geweest.
2006:
• Januari 2006: we zitten tegen de 125 leden. De bevers lopen tegen de 20 leden aan! Dat was al weer lang geleden!
• Als goed begin hebben we meegedaan met kids2fun: vakantie-activiteiten voor kinderen van 6 t/m 12 jaar in Terneuzen. Met een speurtocht / pannekoeken bakken en een Playbackshow hebben we zo’n 28 kinderen hee leuk vermaakt!
• Ook nu weer wat leiding verschuivingen per 1 januari: Marco en Miranda gaan in Holland wonen / Rini stopt met rowans en gaat de werkploeg nieuw leven in blazen / John stopt bij de sherpa’s en gaat verder met bestuurstaken.
• Jantje Beton is dit jaar voor het eerst onder leiding van de familie Engels: en toch 😉 goed verlopen!
• Dit jaar is het ook het begin voor de Jamboreegangers: Olaf / Anouk en Thyrza zitten in de Zeeuwse troep (Ortolanen) en hebben in maart hun eerste troepweekend gehad. Barbara en John (troepstaf) zijn dan ondertussen al een paar maandjes bezig …
• Nationale Scoutingdag op de Markt was een succes. Kraampjes met presenteren van de speltakken / muziek en stokbroodbakken. Als afsluiting een grote (120 stoelen!) stoelendans.
• Meisjes in Scouting: vroeger moesten we daar nog extra promotie voor doen. Tegenwoordig hebben we bij de Gipa’s en Kabouters een wachtlijst: anders worden de speltakken te groot!
• In april is er begonnen met het plaatsen van 2 wc’s in de verkennersgang. Deze verbetering was wel nodig!
• Op 8 april hadden we een sociale dag: bezoekjes aan Ter Schorre en De Bliede / Bachten Dieke.